Przewodnik metodyczny

Modlitwa

Duchu Święty,
który oświecasz serca i umysły nasze,
dodaj nam ochoty i zdolności,
aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

DALEJ