Przewodnik metodyczny

Modlitwa

Katecheta podaje intencję i rozpoczyna modlitwę:

Prośmy Ducha Świętego, by otworzył nasze serca na prawdy, które mamy dziś poznać:

Duchu Święty,

który oświecasz serca i umysły nasze,

dodaj nam ochoty i zdolności,

aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

DALEJ