Przewodnik metodyczny

Modlitwa

Katecheta wprowadza:

Pomódlmy się na początku tej katechezy, abyśmy zrozumieli, że prawdziwa miłość stawia człowiekowi wymagania dla jego własnego dobra:

Boże choć Cię nie pojmuję…

DALEJ