Przewodnik metodyczny

Modlitwa

Katecheta rozpoczyna modlitwę: „Pod Twoją obronę”.

DALEJ