Przewodnik metodyczny

Modlitwa

Katecheta wprowadza i rozpoczyna modlitwę.

Na początku tej katechezy prośmy Pana Boga o to, abyśmy zawsze potrafili podejmować dobre decyzje.

„Ojcze nasz…”

DALEJ