Przewodnik metodyczny

Zapisanie notatki

Każdy, kto pragnie dobrze przejść przez życie, powinien kierować się w nim prawdziwymi wartościami. Właściwa hierarchia wartości pozwala na dokonywanie dobrych wyborów. Dekalog, błogosławieństwa ewangeliczne, przykazania kościelne i nauczanie Kościoła pomagają wypracować taką hierarchię.

WSTECZ DALEJ