Przewodnik metodyczny

Wyświetlenie filmu (opcjonalnie)

Na zakończenie części „Zastosuj” można zaproponować obejrzenie krótkiego filmu pt.

Życie lub śmierć”

tekst alternatywny

lub

„Wybieraj dobrze”

tekst alternatywny WSTECZ DALEJ