Przewodnik metodyczny

1. Modlitwa

Nauczyciel modli się wraz uczniami słowami przykazania miłości:

Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

DALEJ