Przewodnik metodyczny

Modlitwa z podręcznika

Boże, od którego pochodzi wszelkie dobro,
Dziękuję Ci za moich rodziców,
Za życie, które mi przekazali, za ich poświęcenie i miłość.
Proszę Cię, abyś ich zachował w zdrowiu i błogosławił ich pracy.
Naucz mnie okazywać im serce i być im posłusznym.
Czuwaj, Boże, nad naszą rodziną, niech panuje w niej pokój i zgoda.
Amen.

(por. http://pacierz.pl/modlitwa/modlitwa–za–rodzicow.php)

DALEJ