Przewodnik metodyczny

Modlitwa

Katecheta prosi uczniów o podanie intencji i odmawia:

„Dziesięć Przykazań Bożych”.

DALEJ