Przewodnik metodyczny

Modlitwa

Katecheta podaje intencję i rozpoczyna modlitwę:
Pomódlmy się za naszą Ojczyznę – Polskę, aby zawsze była wierna Bogu i Kościołowi:
„Pod Twoją Obronę…”

DALEJ