Przewodnik metodyczny

Modlitwa

Katecheta prosi o podanie intencji i rozpoczyna modlitwę:
„Duchu Święty, który oświecasz…”

DALEJ