Przewodnik metodyczny

1.Modlitwa

Wszyscy chrześcijanie wierzą w Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela. Wspólnie odmawiają też modlitwę, której On sam nas nauczył. Na początku tej katechezy pomódlmy się wspólnie słowami Modlitwy Pańskiej.
„Ojcze nasz…”.

DALEJ