Przewodnik metodyczny

Modlitwa

Na ostatniej katechezie rozmawialiśmy o początkach i założeniach reformacji, którą zapoczątkował Marcin Luter. Dzisiaj będziemy natomiast mówić o katolickiej odpowiedzi na Reformację, dlatego na początku katechezy odmówmy wspólnie wyznanie wiary – Skład Apostolski:
„Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego…”.

DALEJ