Przewodnik metodyczny

Modlitwa

Prośmy Pana Boga przez wstawiennictwo Matki Bożej o to, aby każdy z nas chciał i potrafił rozwijać otrzymane talenty:
„Zdrowaś Maryjo…”

DALEJ