Przewodnik metodyczny

Modlitwa

Katecheta prosi uczniów o wspólną modlitwę w intencji zjednoczenia chrześcijan Wschodu i Zachodu:
„Zdrowaś Maryjo”.

DALEJ