Przewodnik metodyczny

Modlitwa

Katecheta wprowadza:
Na początku tej katechezy prośmy o światło Ducha Świętego:
„Duchu Święty, który oświecasz…”

DALEJ