Przewodnik metodyczny

Modlitwa

Katecheta wprowadza:
Pomódlmy się w intencji dobrego przygotowania się do sakramentu bierzmowania i wzięcia większej odpowiedzialności za nasz Kościół:
„Pod Twoją obronę…”. „Matko Kościoła – módl się za nami”.

DALEJ