Przewodnik metodyczny

Modlitwa

Na początku tej katechezy pomódlmy się za wstawiennictwem Matki Bożej i naszych patronów, abyśmy tak jak oni potrafili przejść przez życie i osiągnąć niebo. „Zdrowaś Maryjo…. Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się na nami”.

DALEJ