Przewodnik metodyczny

Modlitwa

Na początku dzisiejszej katechezy pomódlmy się za tych zmarłych, którzy przebywają w czyśćcu, aby mogli osiągnąć niebo:
„Zdrowaś Maryjo…”.

DALEJ