Przewodnik metodyczny

Modlitwa

Niedługo rozpoczyna się ważny czas w życiu każdego chrześcijanina – Adwent. Prośmy o jego dobre przeżycie odmawiając modlitwę „Anioł Pański”:

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo...
Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo...
A Słowo stało się ciałem, i zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo...

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Łaskę Twoją prosimy Cię Panie racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy przez zwiastowanie anielskie, wcielenie Chrystusa Syna Twojego poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania zostali doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

DALEJ