Przewodnik metodyczny

Modlitwa

Na początku dzisiejszej katechezy pomódlmy się za wszystkich, którzy uwierzyli, że Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby ich zbawić:
Boże, Ty za przewodem gwiazdy objawiłeś swego Jednorodzonego Syna poganom, spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Twojej chwały. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. (Z Kolekty mszalnej)

DALEJ