Przewodnik metodyczny

Modlitwa

Dziękując za mękę, śmierć i zmartwychwstanie Zbawiciela módlmy się wspólnie:

„Któryś za nas cierpiał rany…”.

DALEJ