Przewodnik metodyczny

Wspólny śpiew sekwencji (opcjonalnie)

Zamiast modlitwy końcowej można wspólnie zaśpiewać „Sekwencję do Ducha Świętego”. Można wyjaśnić młodzieży, że tę pieśń będą śpiewać w czasie sakramentu bierzmowania:

tekst alternatywny WSTECZ