Przewodnik metodyczny

Odczytanie „Duch Święty w życiu Kościoła” z podręcznika

Od chwili zesłania, Duch Święty nieustannie działa w życiu każdego chrześcijanina i całego Kościoła. Chce również działać w twoim życiu. To On, Pan i Ożywiciel, jest Tym, dzięki któremu Kościół żyje i uświęca ludzi. On pierwszy wzbudza naszą wiarę i pozwala żyć prawdą objawioną przez Jezusa. Przypomina Jego słowa, pomaga zrozumieć Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie. To On uczy nas modlitwy i jest obecny w sakramentach, które przyjmujemy, a szczególnie w Eucharystii. Pozwala nam także dawać świadectwo Jezusowi, którego dzisiaj szczególnie potrzebuje świat. To Duch Święty prowadzi do zbawienia i uzdalnia do przemiany świata doczesnego. Porównywany jest do duszy ożywiającej Kościół, dzięki której on żyje.

WSTECZ DALEJ