Przewodnik metodyczny

Odczytanie „Zastosuj” z podręcznika

Jan Paweł II mówił w czasie Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie:
„Przyjmijcie Ducha Świętego! Przeniknięci mocą,
która od niego pochodzi, stawajcie się budowniczymi
nowego świata: świata innego, opartego na
prawdzie, na sprawiedliwości, na solidarności, na miłości”.
Z całego serca proś Ducha Świętego o Jego moc i
wraz z Nim zmieniaj świat na lepszy. Walcz ze złem i
rozwijaj dobro!

WSTECZ DALEJ