Przewodnik metodyczny

Modlitwa

Na dzisiejszej katechezie będziemy rozmawiać o Trójcy Świętej. Dlatego, już na początku katechezy, z wiarą zróbmy znak krzyża, i oddajmy chwałę Ojcu, Synowi i Duchowi.

„Chwała Ojcu…”

DALEJ