Przewodnik metodyczny

Modlitwa

Dziękując Panu Bogu, za wszystko, co od Niego otrzymujemy pomódlmy się słowami aktu wiary, nadziei i miłości.

„Wierzę w Ciebie…”

DALEJ