Przewodnik metodyczny

1. Modlitwa

Prośmy Ducha Świętego, by otworzył nasze serca na prawdy, które mamy dziś poznać:
Duchu Święty,
który oświecasz serca i umysły nasze,
dodaj nam ochoty i zdolności,
aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

DALEJ