Przewodnik metodyczny

1. Modlitwa

Prośmy wspólnie, by czas katechezy był dla nas czasem doświadczania Bożej obecności i zasłuchania w Jego Słowo:
Ojcze nasz…

DALEJ