Przewodnik metodyczny

1. Modlitwa

Przed nami ostatnie miesiące naszego przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania (lub niedawno przyjęliśmy sakrament bierzmowania). Módlmy się o to, byśmy mieli szeroko otwarte serce na dary, które otrzymamy (otrzymaliśmy) w tym sakramencie:
O Stworzycielu, Duchu przyjdź… (hymn można wyrecytować lub odśpiewać, tekst znajduje się w podręczniku na s. 119).

DALEJ