Przewodnik metodyczny

1. Modlitwa

Prośmy o łaskę otwartości naszych serc na dary, które staną się lub już stały się naszym udziałem w sakramencie bierzmowania:
Duchu Święty, który oświecasz…

DALEJ