Przewodnik metodyczny

1. Modlitwa

Sakrament bierzmowania zobowiązuje nas do jeszcze większej troski o Kościół.
Prośmy Ducha Świętego, aby pomógł nam wypełniać powierzone zadania:
O Stworzycielu, Duchu przyjdź…
(hymn można wyrecytować lub odśpiewać)

DALEJ