Przewodnik metodyczny

Modlitwa

Wierny bowiem przyjaciel potężną obroną,
kto go znalazł, skarb znalazł.
Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty
ani równej wagi za wielką jego wartość.
Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia;
znajdą go bojący się Pana.

(Syr 6, 14-16)

„Ojcze nasz”…

DALEJ