Przewodnik metodyczny

1. Modlitwa

Katecheta wprowadza do modlitwy:
Dziś Pan Bóg stawia przed nami kolejną wskazówkę zawartą w Dekalogu. Odmówmy teraz wspólnie „Dziesięć przykazań Bożych”, rozumiejąc, że są one wyrazem troski kochającego Ojca o szczęście swoich dzieci.
„Jam jest Pan Bóg twój…”

DALEJ