Przewodnik metodyczny

Modlitwa

Na początku tej katechezy pomódlmy się modlitwą, którą znają i odmawiają wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa:
„Ojcze nasz…”.

DALEJ