Przewodnik metodyczny

Modlitwa

Na początku tej katechezy pomódlmy się wspólnie o jedność wszystkich wyznawców Chrystusa, aby „nastała jedna owczarnia i jeden pasterz”:
„Ojcze nasz…”.

DALEJ