Przewodnik metodyczny

1. Modlitwa

Katecheta proponuje, by uczniowie sami wymienili intencje modlitwy, i w tych intencjach odmawia z katechizowanymi:
Ojcze nasz…

DALEJ