Przewodnik metodyczny

1. Modlitwa

Dziś będziemy mówili o wyjątkowo trudnych czasach w historii naszej ojczyzny. Chcemy przyjrzeć się Polsce i Polakom żyjącym w dobie zaborów. Dlatego na początku lekcji odmówimy modlitwę za naszą ojczyznę:
Pod Twoją obronę…

DALEJ