Przewodnik metodyczny

1. Modlitwa

Przez ręce Maryi powierzajmy Panu Bogu wszystkie nasze sprawy:
Zdrowaś Maryjo…

DALEJ