Przewodnik metodyczny

Modlitwa

Katecheta prosi o podanie intencji i rozpoczyna modlitwę:

„Duchu Święty, który oświecasz…”

DALEJ