Przewodnik metodyczny

Modlitwa

Katecheta wprowadza i rozpoczyna modlitwę:

Na początku tej katechezy prośmy za Kościół, w którym wspólnie dążymy do zbawienia

„Zdrowaś Maryjo…”.

DALEJ