Przewodnik metodyczny

1. Modlitwa

Katecheta prosi, by uczniowie sami podali intencje, w których chcieliby się modlić. W tych intencjach wszyscy odmawiają:
Ufam Tobie, boś Ty wierny …

DALEJ